DIV mittels JS immer an Browser-Top ausrichten ?!

Druckbare Version